Störningar
Som hyresgäst i ett kontorshus måste man acceptera ljud som hör till ett normalt arbetsklimat. Om störningarna skulle bli onormala ska du alltid kontakta din hyresvärd.

Rökning
Rökning är förbjuden i våra fastigheter.

Trapphus
Ställ inte saker eller emballage i trapphuset eller entrén. De kan hindra hyresgäster och utryckningspersonal att komma fram samt utgöra en förhöjd brandrisk. Dessutom får städpersonal problem att utföra sitt arbete.

Parkering
I ditt hyreskontrakt eller separat p-plats avtal framgår hur många p-platser som ingår i din förhyrning. Vid behov av fler p-platser kontaktar ni hyresvärden. Vid varje fastighet finns p-platser för besökare/kunder och det är viktigt för våra hyresgäster att dessa hålls fria för detta ändamål.

Sopor
Hyresvärden håller med sopkärl för hushållssopor. Övriga sopor/emballage etc. transporterar man bort själv.

Utrymning
Vid inflyttning ber vi Er informera Er om utrymningsvägar och ev. brandsläckningsredskap.

 

 

Kök
I vissa av våra fastigheter har vi gemensamma kök. Där är det viktigt att hyresgästen själv tar hand om sin disk, kyl och frysvaror samt ombesörjer att städa upp efter sig och slänga sina sopor. Det bästa är att hitta samarbetsformer kring detta med övriga hyresgäster.

Mötesrum
Mötesrummet bokas i kalender som finns utanför mötesrummet. Mötesrummet disponeras kostnadsfritt men ska städas av efter möte och möbler, whiteboard, blädderblock etc skall iordningställas.

Städning
Städning av allmänna ytor ingår i hyran. Önskas städning av sin egna förhyrda yta går det oftast att ordna, kontakta den som förvaltar fastigheten om så önskas. Hushållssopor tar man hand om själv, kärl för detta finns på anvisad plats.

Dusch/WC/Bastu
Dessa ytor städar man själv av efter användning, städning och påfyllning av toapapper, pappershanddukar sköts av städbolaget i allmänna ytor. I sin egna förhyrda yta sköter hyresgästen detta själv. I de flesta fastigheter går städtjänst att köpa till om så önskas.

 
Kontakta oss:
Telefon: 08-560 389 25
Mail: info@skalfast.se

 

Besiktning av lokalen, utlämning av nycklar
Kontakta oss så bestämmer vi tid för utlämning av nycklar. Vi ses i lokalen där du kan kvittera ut dina nycklar.

Betalning av hyra
Vi skickar ut hyresavier kring den 1:e var tredje månad. Hyran betalas i förskott och förfaller sista vardagen i månaden.

Felanmälan
Läcker din kran? Stopp i toaletten? Meddela oss om du upptäcker några fel i lokalen. Vi åtgärdar felen så snart vi kan. Felanmälan kan göras via hemsidan eller telefon.
Akuta fel som inträffar utanför ordinarie arbetstid, ring oss på vårt journummer. Se fliken kontakta oss
Icke akuta fel behandlas inte under jourtid.
Normalt underhåll/förslitning ex. byta lampor, hålla fönster rena, smörja dörrar, portar och lås etc. ingår i det egna underhållsansvaret som hyresgäst. Självklart kan Ni anlita oss för att få hjälp med dessa tjänster också. Dessa debiteras då separat via fakturering.

 
Kontakta oss:
Telefon: 08-560 389 25, jour 0705-989975
Mail: info@skalfast.se

 

Uppsägning
Vi vill ha din uppsägning skriftligt. Det går bra att skriva din uppsägning själv och skicka in till oss. Vår adress hittar du under fliken Kontakta oss.
Uppsägning ska ske enligt den tidsangivelse som står på ditt kontrakt. Söker du en ny lokal, kontakta gärna oss, vi kanske har det du söker, själv eller hos någon av våra kollegor.

Städning
Vid flyttstädning handlar det framförallt om att den som flyttar in skall vara nöjd med resultatet. Det är många moment som ingår och vi följer de rekommendationer som finns för flyttstädning. Se råd inför flyttstädning.

Besiktning
Besiktning av lokalen kommer att göras när tömning och städning är slutförd. Det är viktigt att du är med eftersom skador i lokalen kan innebära ersättningsplikt.

I samband med besiktningen lämnas samtliga nycklar/brickor.

 
Kontakta oss:
Telefon: 08-560 389 25
Mail: info@skalfast.se

 

Vid flyttstädning handlar det framförallt om att den som flyttar in skall vara nöjd med resultatet. Det är många moment som ingår och vi följer de rekommendationer som finns för flyttstädning.

KÖKET
• Rengör spis, mikro och ev. ugn
• Rengör köksfläkt/ventil
• Stäng av, frosta av och rengör kyl och frys, även galler
• Töm och rengör skåp och lådor, glöm inte köksskåpens ut och insidor och dörrarnas överkant.

TOALETT
• Rensa golvbrunnen
• WC – stolens krök och utsidor rengörs även insidor
• Gör rent tvättstället, även under- och bakkant
• Torka golvet

Generellt
• Rengör element och målade ytor
• Våttorka dörrkarmar och andra snickerier
• Rengör fönsterkarmar och fönster, alla sidor
• Rengör golv och golvlister
• Töm och städa ur ev. förråd/garage
• Samtliga nycklar/brickor återlämnas

Tack!
För den tid du hyrt lokal hos oss. Vi hoppas att du har trivts med din lokal och vår service!