Bryggavägen 110 B1-B5

Denna byggnad innehåller industrilokaler med en fri takhöjd på c:a 6m förutom 3 lokaler som har uppbyggda entresoler på halva ytan. I lokalerna med de fria höjdytorna så finns det en 5x5m takskjutport och i de övriga ytorna, portar på 3x3 m med separata gångdörrrar.

I en hall inryms en fullutrustad tvätthall på 7x12m. Samtliga lokaler har sin egen ström, ventilations o värmeanläggning kopplat till bergvärmeanläggning. Lokalernas storlek är på 72m2 upp till 108m2. Samtliga lokaler har golvbrunnar anslutna till miljöstation med olje- och bensinavskiljare. Fastigheten ingår i Ekebyhov  Business Center med dess service.