Skäludden är en av Ekerös största privata fastighetsägare. Vi äger och förvaltar f.n 12 fastigheter med olika typer av lokaler. Våra fastigheter ligger centralt belägna på Ekerö.